Ekorea

SZČO si budú na rok 2013 počítať preddavky na zdravotné poistenie samy

(pridané 28. februára 2013)

Samostatne zárobkovo činné osoby si na rok 2013 vypočítajú odvody na zdravotné poistenie na základe daňového priznania za rok 2011.

Výpočet: základ dane za rok 2011 + zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenia sa vydelí koeficientom 1,9. Výsledkom bude ročný vymeriavací základ, ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2011.

Mesačný preddavok sa tak vypočíta ako 14% z mesačného vymeriavacieho základu.

Na základe zmeny minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje v roku 2013 50% priemernej mesačnej mzdy na SR za rok 2011 čo je suma 393 €, sa minimálny preddavok na zdravotné poistenie zvyšuje na sumu 55,02€ mesačne od 1.1.2013 (po prvý krát sa platí vo februári 2013).

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a
personalistika