Ekorea

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2017

(pridané 09. októbra 2017)

Nezdaniteľná časť na daňovníka Základ dane
3 803,33 € do 19 809 €
pod 3 803,33 € vyšší ako 19 809 €
0 € od 35 022,32 € a viac

V prípade, ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 € (100-násobok životného minima), nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je rozdiel medzi 44,2-násobkom životného minima (44,2 x 198,09 €) a jednou štvrtinou jeho základu dane (§ 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte preddavkov na daň je možné len pri príjmoch zo závislej činnosti.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka je 316,94 €/mesačne.

 

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) na rok 2017

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku je možné uplatniť len ročne, a to po splnení zákonných podmienok stanovených v § 11 ods. 4 a 5. V roku 2017 bude možné uplatniť si túto nezdaniteľnú časť v nasledujúcich sumách:

Základ dane daňovníka Vlastný príjem manželky Nezdaniteľná časť na manželku
do 35 022,31 € 0,00 € 3 803,33 €
do 35 022,31 € do 3 803,33 € 3 803,33 € – príjem manželky
do 35 022,31 € viac ako 3 803,33 € 0 €
viac ako 35 022,31 € 0,00 € 12 558,906 – (základ dane : 4)
viac ako 35 022,31 € príjem € 12 558,906 – (základ dane : 4) – príjem manželky
viac ako 50 235,63 € 0 €

Daňový bonus na rok 2017

Daňový bonus je možné u zamestnanca uplatňovať mesačne v prípade, že jeho príjem je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

Mesačná hranica príjmu na rok 2017 je vo výške 217,50 €. (Ročná hranica príjmu na rok 2017 je vo výške 2 610 €).

Mesačná výška daňového bonusu na jedno dieťa je od 1. 1. 2017 vo výške 21,41 €.

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a
personalistika