Ekorea

Zmeny v platení daní a odvodov živnostníkmi od roku 2013

(pridané 28. februára 2013)

- Paušálne výdavky dostanú strop: 5040 € ročne čo predstavuje 420 € mesačne.
- Výška minimálneho vymeriavacieho základu sa mení zo 44,2-násobku na 50-násobok priemernej mzdy.
- Postupné znižovanie koeficientu pre výpočet sociálneho a zdravotného poistenia. V priebehu 3 rokov sa z 2 a 2,14 zníži až na 1,486.

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a
personalistika