Ekorea

Spoločnosť Ekorea s.r.o. poskytuje kompletný účtovný a daňový servis, vrátane personalistiky a miezd pre fyzické a právnické osoby.

SZČO - jednoduché účtovníctvo

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Mzdy a
personalistika

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >